Schulz EP vzorkovače vody a fekální stanice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Rozšiřujeme nabídku přenosných vzorkovačů o zmenšený model A1 mini.

Zkušenosti ze služebních cest.
Za svou mnohaletou praxi jsem se na svých cestách setkal u svých zákazníků s mnoha podivnými praktikami, nápady čí administrativními překážkami. Některé z těchto zkušeností jsem se rozhodl sepsat a uveřejnit na tomto místě. Vždy nebudu u těchto případů konkrétně jmenovat osoby ani místa kde jsem toto zaznamenal, ale všechny jsou z mé praxe a prožitých zkušeností.


-Nepochopitelná neschopnost státu při vodoprávním rozhodnutí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
-Měření pH v aktivačních nádržích.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky